Praca w Essel

W Essel wierzymy, że nasz największy atut to ludzie. Zapewniają oni naszej organizacji nieograniczone możliwości i dbają o pomyślną realizację naszych planów biznesowych. Jako firma globalna, Essel zatrudnia ludzi wywodzących się z różnych kultur, narodów i posiadających różne wykształcenie, przez co wzmacniają oni swoimi unikalnymi cechami naszą organizację.

Essel skutecznie rozpoznaje i pielęgnuje ich atuty, dzięki temu, że posiada dobrze zdefiniowany proces zarządzania talentami. Proces ten pomaga w identyfikacji najbardziej utalentowanych osób i oferuje im rozmaite możliwości synergicznego działania w ramach całej organizacji, zachęca ich do dzielenia się najlepszymi doświadczeniami oraz rozwijania zarówno swoich kompetencji indywidualnych jak i organizacyjnych. Kolejnym obszarem naszego zainteresowania jest tworzenie stabilnego, sukcesywnego przywództwa przy jednoczesnym zachęcaniu młodych osób do podejmowania roli lidera.

Ramy kompetencyjne w naszej firmie mają solidnie wsparcie behawioralne i oparte są na konkretnych rolach przydzielanych ludziom, co dodatkowo wzmacnia nasze wysiłki budowania zdolności organizacyjnych. Każdą osobę zachęcamy do ciągłego uczenia się i korzystania z indywidualnych programów szkoleniowych, e-learningowych, coachingowych oraz z możliwości pracy na wielu różnych stanowiskach oraz udziału w projektach transgranicznych.

System Zarządzania Wydajnością ESSEL jest narzędziem inspiracji każdego pracownika do tego, by osobiście wziął na siebie odpowiedzialność za realizację Strategii Biznesowej. Nasza filozofia wydajności opiera się na budowaniu sukcesu organizacyjnego w oparciu indywidualny sukces pracownika.